Nezobrazuje se Vám tento e-mail správně? Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči.
RozVerky
Elektronický zpravodaj Ekologického institutu Veronica
12. 6. 2020

Veronica v roce 2019 – naše výroční zpráva

Přečtěte si, co nového se našemu týmu s podporou řady ochotných dobrovolníků a velkorysých dárců v loňském podařilo: Vydali jsme originální učebnici o ochraně klimatu. Vytvořili jsme novou verzi internetové Ekomapy, která je vhodná pro mobily a tablety. Uspořádali jsme mediálně úspěšnou Vegetariánskou zabijačku. Spustili jsme kampaň na omezení létání (www.neletam.cz). Spolu s dalšími jsme založili novou organizaci, Asociaci zahradní terapie. Věnovali jsme se environmentální výchově dětí a mládeže se zdravotním handicapem. Toto vše a mnoho dalšího z našich pravidelných aktivit najdete v právě dokončené výroční zprávě. Přejeme vám příjemné čtení.
Více informací naleznete zde.

Veronica v roce 2019 – naše výroční zpráva

Letní škola ochrany klimatu klade letos důraz na to, jak se aktivně zapojit na místní úrovni, ve své obci.

Na Letní škole se naučíte snížit uhlíkovou stopu - nejen svoji, ale i vaší obce. Budete vědět, jakou zvolit strategii. Zjistíte, proč je sucho a co s tím můžeme udělat. Jak zadržet vodu na pozemku i v krajině a jak využívat dešťovku. Budeme se bavit o tom, co můžete udělat ve svých obcích a uvidíte příklady z míst, kde se klima chránit daří. Budeme se bavit o těch nejširších souvislostech z pole ochrany klimatu. Přijeďte se naučit mnoho nového, sdílet a inspirovat lidmi, kterým na klimatu záleží. Hostětín, srpen 2020.
Více informací naleznete zde.

Do 30. června připomínkujte navrhovaný územní plán Brna

V Brně vrcholí období veřejného projednávání návrhu nového územní plánu. Kdokoliv může podat připomínku, vlastníci nemovitostí a zástupci veřejnosti námitku. Námitka má právně větší váhu – je vymahatelná. Tak jako v předchozích fázích projednávání se i letos zapojuje do debaty o budoucí podobě města angažovaná veřejnost. Desítky místních iniciativ ustavili své zástupce veřejnosti, aby hájili např. zahrádkářské kolonie, vnitrobloky, kvalitní půdu. Např. NESEHNUTÍ spustilo připomínkovací kampaň s cílem prosadit do územního plánu principy reflektující klimatickou krizi. Přidejte Váš hlas.
Více informací naleznete zde.

Databáze slaměných domů v novém

Ekologický institut Veronica spravuje jedinečný adresář více než 80 domů zateplených slaměnými balíky. Slaměný balík je vynikající materiál pro ekologicky příznivé stavění se řadou dobrých vlastností. Adresář a mapu jsme pro vás za poslední měsíce předělali do nového kabátě. Funguje nyní dobře i v malých mobilech i na velkých monitorech. Inspirujte se technickými řešeními a stovkami fotografií.
Více informací naleznete zde.

Přihlaste se a přijeďte na seminář o environmentálním provozu domácností a institucí a ekologickém poradenství

Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí zaškolit i zdokonalit v environmentálním poradenství a dále pro ty, kteří chtějí připravovat a realizovat kvalitní programy zaměřené na environmentálně šetrný provoz: např. škol, pracovišť, domácností. Hostětín 14. –16. září 2020. Díky podpoře MŽP je za velmi dotovanou cenu.
Více informací naleznete zde.

Pusťte si Nedej se!: Kam dokulhá Česko?

Sucho, které jsme zažívali letos na přelomu dubna a května označili vědci za největší za posledních 500 let. Vědci přitom upozorňují, že sucho v Česku je projevem klimatické změny. Vláda ovšem na místo příčiny řeší zejména adaptační opatření, a to podle vědců příliš málo a příliš pomalu. Inspirujících 18 minut pořadu České televize.
Více informací naleznete zde.

Podpořte obchody Nadace Veronica v projektu ČSOB pomáhá regionům

Líbí se vám činnost Nadace Veronica? Prosíme vás o podporu v projektu ČSOB pomáhá regionům. Přispět můžete jakoukoliv částkou, která nadaci přiblíží k výhře a příspěvku od ČSOB, který by využila na úpravu interiéru obchodů a doplnění vybavení tak, aby se lidem v obchodech dobře darovalo i nakupovalo a společně by mohli ještě více přispět k šetření životního prostředí.
Více informací naleznete zde.

Bylinková procházka s bylinkářkou ze Žítkové
19.7.2020 09:00 - 16:00, Žítková, Žítková a bylinky patří neoddělitelně k sobě. Pojďte se něco naučit přímo od místní bylinkářky. A spojit povídání s procházkou po loukách.
detail akce »
Pobyt pro rodiče s dětmi - I. termín (program pro děti 6-12 let)
27.7.2020 - 31.7.2020, Hostětín, Vydejte se S kapkou vody za poznáním. Společně se svými dětmi zkoumejte přírodu, smějte se a sdílejte zážitky z dobrodružství v Hostětíně.
detail akce »
Pobyt pro rodiče s dětmi - II. termín (program pro děti 7-12 let)
3.8.2020 - 7.8.2020, Hostětín, Vydejte se S kapkou vody za poznáním. Společně se svými dětmi zkoumejte přírodu, smějte se a sdílejte zážitky z dobrodružství v Hostětíně.
detail akce »
Pobyt s programem pro rodiče s dětmi ve věku 4-6 let
10.8.2020 - 14.8.2020, Hostětín, Vydejte se S kapkou vody za poznáním. Společně se svými dětmi zkoumejte přírodu, smějte se a sdílejte zážitky z dobrodružství v Hostětíně. Tento termín je určen pro menší děti.
detail akce »
Letní škola ochrany klimatu 2020 - soběstačnost a udržitelnost - domácnost, obec, stát
21.8.2020 - 26.8.2020, Hostětín, Co se dnes děje s klimatem? Je to důležité? Ohrožuje nás to? Máme se o to zajímat a můžeme s tím něco udělat? Co s tím můžeme udělat? Jak můžeme snížit svoji uhlíkovou stopu a žít soběstačněji?
detail akce »
Dovolená v kraji Žítkovských bohyní (pobyt se společným programem)
26.8.2020 - 30.8.2020, Hostětín, Magická krajina Bílých Karpat, přírodní zahrada a dům, který žije ze slunce. Chuť biomoštu přímo od zdroje, sochy v krajině, společné řemeslné tvoření. Výlet na Moravské Kopaniceí, exkurze po hostětínských ekologických projektech. Společná vycházka do krajiny a také výlet s odlovem hadů. Každý den vám ukážeme jinou tvář Karpat.
detail akce »
Dovolená v kraji Žítkovských bohyní (pobyt s programem)
9.10.2020 - 11.10.2020, Hostětín, Magická krajina Bílých Karpat, přírodní zahrada a dům, který žije ze slunce.
detail akce »
Líbí se Vám, co děláme? Staňte se členy Klubu přátel Veronica.
Je kam jít. Navštivte naše Centrum Veronica Hostětín v Bílých Karpatech.
Předplaťte si časopis Veronica.
ZO ČSOP Veronica
Ekologický institut Veronica je profesionálním pracovištěm ZO ČSOP Veronica. Našim posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
pracoviště: Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
https://www.veronica.cz
pracoviště: Centrum Veronica Hostětín 86, 687 71 Hostětín
tel. 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz
https://hostetin.veronica.cz
Ekologická poradna v Brně otevřena: úterý 13-17, středa 10-13, čtvtek 13-17 h.
Dostali jste tyto RozVerky od přátel? Chcete je také odebírat?