Nezobrazuje se Vám tento e-mail správně? Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči.
RozVerky
Elektronický zpravodaj Ekologického institutu Veronica
11. 10. 2016

Pařížská dohoda o ochraně klimatu je už platná

Evropský parlament odsouhlasil ratifikaci klimatické dohody z prosince 2015. Tím jsou splněny právní podmínky (tedy ratifikace minimálně v 55 státech, které zároveň vypouštějí minimálně 55 procent emisí skleníkových plynů) pro to, aby přelomová dohoda vešla v platnost. Má zajistit, že globální oteplení nepřekročí 2 stupně, lépe ale 1,5 stupně oproti stavu před průmyslovou revolucí. Víme, že dosavadní závazky států pro tento cíl nestačí, nicméně i tak jde o důležitý krok. Bude potřeba mnohem vyšších závazků, je nutné, aby se úplně přestala užívat fosilní paliva, bude také záležet na chování každého z nás. Abychom nepřetápěli, zateplovali domy, nelétali, jedli mnohem méně masa, chodili více pěšky... Však je to i zdravější a příjemnější.
Více informací naleznete zde.

Pařížská dohoda o ochraně klimatu je už platná

Kalendář přírodního zahradníka – říjen

Klasickou činností většiny zahrádkářů v tomto období je rytí. Předhánějí se, kdo bude mít dřív poryto, a jsou na to náležitě pyšní. Spousta z nich si bez podzimního rytí nedovede zahrádku představit. Pokud je to i váš případ, zkuste pro začátek alespoň jeden záhonek jen zkypřit rycími vidlemi. Zapíchnout je do země až po násadu a zahýbat dopředu a dozadu. Postupujte v pásech po 10 cm. Na jaře pak můžete pěstovat stejné plodiny na zrytém i nezrytém záhonku a porovnat výsledek. Všímejte si i množství plevelů. Je to moc složité?  Ale jak jinak chcete zjistit, že je možné obejít se i bez rytí?
Více informací naleznete zde.

Les jako hlavní téma nového čísla časopisu Veronica

Chodíme do lesa. Rádi. Smíme? Máme? Proč to děláme? - přímé i nepřímé užitky z lesa, estetika lesa, další mimoprodukční funkce, limity vstupu do lesa a aktivit v něm realizovaných (vhodné a nevhodné, očekávané i neočekávané aktivity v lese - příležitosti, hrozby, konflikty, výzvy). Význam lesa v souvislosti se změnami klimatu – propad uhlíku, vodní bilance krajiny, mezoklima a mikroklima… Související změny v hospodaření v lese - změna druhové skladby, způsobů hospodaření, „uhlíkové lesnictví“, přírodě blízké hospodaření atd. Hospodaření v lesích - věc veřejná kontra věc odborná. Kromě tematických textů jsou tu i všeobecné články a obvyklé rubriky.
Více informací naleznete zde.

Ekoporadna: Nové štítky pro zdroje tepla a ohřívače vody

Léto již skončilo, a tak je na čase opět zapnout systémy ústředního topení. Před rokem nabyla účinnosti nová evropská směrnice o energetickém štítkování a požadavcích na ekodesign zdrojů tepla pro vytápění vnitřních prostorů, pro ohřívače vody a pro zásobníky teplé vody, tedy i pro bojlery. Vyzkoušené a prověřené evropské energetické štítky zajistí spotřebitelům dobrý přehled.
Více informací naleznete zde.

Přijeďte na workshop „Energetická soběstačnost u vás doma – tentokráte s důrazem na využití fotovoltaiky“ (11.–13. 11. )

Víkendový workshop v Hostětíně je věnován možnostem energetické soběstačnosti – tentokráte s větším důrazem na solární energetiku. Účastníci se seznámí s očekávanými trendy, možnostmi instalace a ekonomikou střešních fotovoltaických systémů a akumulace vyrobené elektřiny. Odborníci předají zkušenosti s provozem ostrovního systému využívajícího obnovitelné zdroje, proběhne také návštěva fotovoltaické elektrárny na moštárně.  Bude příležitost podívat se na objekt termokamerou, provést některá měření a podrobně se seznámit s fungováním pasivního domu v Hostětíně.
Více informací naleznete zde.

Přijďte pomoci budovat líhniště pro užovky (Bílé Karpaty, 25. října)

ČSOP Veronica organizuje brigádu na budovaní líhniště pro užovky stromové. Kde: sraz u hájovny na horním konci obce Sidonie v CHKO Bílé Karpaty. Kdy: 25 října 2016 od 10 do 16 hodin.
Kdo: dospělí (případně i s dětmi). Co vzít: s sebou pracovní rukavice, jídlo, pití. Jak: doprava individuální, bohužel nemůžeme zajistit ani proplatit. Proč: Zvyšuje se tím šance na přežití kriticky ohrožené užovky stromové v jedné ze tří našich stálých populací.
Kontakt a přihlášky: Mojmír Vlašín, mojmir.vlasin@veronica.cz, 602 404 285

Zvou jiní

EKOFILM 2016, 13.–15. 10. 2016, Brno.
Už 42. ročník mezinárodního festivalu filmů s enviro tematikou se letos bude věnovat tématu voda a sucho. Na čtyřicet soutěžních snímků bude doplněno řadou doprovodných projekcí, besedami, výstavami, exkurzí či koncerty. Začínáme už ve středu 12. 10. koncertem Dana Bárty & Illustratosphere přímo na nám. Svobody v Brně. Více na www.ekofilm.cz/

Vaření "po našemu" I.
15.10.2016 09:30 - 18:00, Hostětín, Rádi vaříte a zajímá Vás jak vařit co nejvíce z místních a sezonních surovin? Pak Vás zveme na jednodenní kurz vaření, na kterém si společně uvaříme a sníme nejedno chutné jídlo a zároveň se dozvíme o možnostech místních zdrojů a dodavatelů.
detail akce »
Zlátnoucí lesy a stráně jihozápadních Chřibů
22.10.2016 07:15 - 17:00, Brno, Klub přírodovědecký v Brně zve své členy a příznivce na exkurzi do jihozápadních Chřibů.
detail akce »
Harmonizace čaker
27.10.2016 - 30.10.2016, Hostětín, Sebepoznávací pobyt.
detail akce »
Den otevřených dveří v pasivním domě - oslava 10 let jeho fungování
13.11.2016 11:00 - 11:00, Hostětín, Podrobná exkurse pasivním domem v rámci víkendu pasivních domů, předání zkušeností ze stavby a 10-letého fungování pasivního domu Centra Veronica.
detail akce »
Energetická soběstačnost u vás doma - tentokráte s důrazem na využití fotovoltaiky
11.11.2016 - 13.11.2016, Hostětín, Workshop pro ty, kdo chtějí doma dosáhnout energetické soběstačnosti - fotovoltaika, akumulace, ostrovní systémy, termokamera, pasivní dům.
detail akce »
Vaření "po našemu" II.
20.11.2016 09:30 - 18:00, Hostětín, Rádi vaříte a zajímá Vás jak vařit co nejvíce z místních a sezonních surovin? Pak Vás zveme na jednodenní kurz vaření, na kterém si společně uvaříme a sníme nejedno chutné jídlo a zároveň se dozvíme o možnostech místních zdrojů a dodavatelů.
detail akce »
Líbí se Vám, co děláme? Staňte se členy Klubu přátel Veronica.
Je kam jít. Navštivte naše Centrum Veronica Hostětín v Bílých Karpatech.
Předplaťte si časopis Veronica.
ZO ČSOP Veronica
Ekologický institut Veronica je profesionálním pracovištěm ZO ČSOP Veronica. Našim posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
pracoviště: Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
http://www.veronica.cz
pracoviště: Centrum Veronica Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel. 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz
Ekologická poradna v Brně otevřena: pondělí až čtvtek 9-17 h
Dostali jste tyto RozVerky od přátel? Chcete je také odebírat?