Nezobrazuje se Vám tento e-mail správně? Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči.
RozVerky
Elektronický zpravodaj Ekologického institutu Veronica
27. 6. 2017

Uhlí patří pod zem!

Minulý týden proběhl v Horním Jiřetíně první český klimatický kemp. V zemi, která má přepočteno na hlavu 4. nejhorší emise CO2 v EU, bylo úžasným zážitkem být na pár dní mezi stovkami lidí, kteří si myslí, že doba fosilních paliv dávno skončila a že všechno uhlí má zůstat pod zemí. Mezi účastníky se našlo 150 lidí, pro které je klimatický rozvrat problém natolik urgentní a nečinnost našich zvolených zástupců tak do nebe volající, že se rozhodli využít občanské neposlušnosti a vstoupit do povrchového hnědouhelného lomu Bílina, kde vláda před dvěma roky prolomila limity těžby, a vlastními těly nenásilně upozornit na to, že pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než 2 °C, musí podle vědců nejméně 80 % všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí.
Více informací naleznete zde.

Uhlí patří pod zem!
foto: Majda Slámová

Ekoporadna: Radon – podceňovaný zabiják bez barvy a zápachu

Podle Světové zdravotnické organizace je radon druhou nejčastější příčinou rakoviny plic, hned po kouření. Česká republika se přitom řadí mezi země, kde množství radonu v budovách patří mezi nejvyšší na světě. Analýzy zdravotního rizika odhadují, že v České republice je radon zodpovědný za předčasnou smrt zhruba 900 lidí každý rok. Pro ilustraci výše rizika vyplývajícího z vystavení člověka působení radonu odborníci uvádějí, že pokud strávíte rok v domě, kde množství radonu přesahuje doporučenou hodnotu, jste vystaveni většímu ozáření, než pokud byste každý den absolvovali rentgenový snímek plic!
Více informací naleznete zde.

Paradoxní ochrana přírody: vyšlo nové číslo časopisu Veronica

Paradoxní ochranou přírody rozumíme zdánlivě protismyslné, neočekávané postupy, které v určitých situacích přinášejí překvapující pozitivní výsledky. Zatímco živelné pohromy, např. vichřice a požáry, nebo drastické lidské zásahy, např. těžba či vojenská cvičení s těžkou technikou, většinou krajinu ničí, lze stejné či podobné zásahy v přiměřeném rozsahu a pod kontrolou využít v její prospěch - vytvářet jimi pestřejší prostředí, čili pomáhat biodiverzitě, posilovat populace vzácných rostlin a živočichů a podobně.
Více informací naleznete zde.

Zveme vás na letní školu do Hostětína

Co o ní říkají loňští účastníci?
- S díky vzpomínám... nejsem si jist, jestli jsem od té doby měl příjemnější zážitky... (Petr).
- Moji drazí, ráda bych vám poděkovala, že jste tak krásně a nenásilně vstoupili do mého života. Ten týden v Hostětíně byl super a vždy, když doma klepu kosu, s vděčností a láskou na vás vzpomínám... (Hela).
- Co se nám po Letní škole podařilo? Máme osázenou a osetou zahrádku. Budeme stavět domečky pro čmeláky a škvoříny. Celý podzim jsme jezdili do práce na kole. Hned po návratu domů jsme vyměnili 2 žárovky za LEDkové. Máme sdílenou lednici pro okolní komunitu. Podala jsem několik projektů, které úzce souvisely s tématem (někde jsem čerpala inspiraci i z Hostětína).... (Lenka).
- Domácí úkol jsem si nezadal těžký - zkultivovat odvod ze střechy. Podařilo se to, takže 10m3 vody přispívá k letnímu zalévání. (Petr).
Chcete se s námi potkat také a získat inspiraci pro život šetrnější k planetě, s nižší uhlíkovou stopou? Neváhejte a přihlaste se na letošní ročník Letní školy.
Více informací naleznete zde.

Podívejte se, co se nám loni povedlo

Časopis Veronica oslavil 30 let. V rámci projektu Spirit jsme navštívili 573 domácností, které přijaly závazky, jak šetřit energii a chránit klima. Dosáhli jsme tak 458 t nevypuštěných emisí CO2 ročně. Vzdělávací akce v Hostětíně navštívilo více než 7800 návštěvníků. Vytvořili jsme deset nových krátkých ekoporadenských videí, vydali jsme 4 nové tištěné publikace a další 3 elektronické. Pracujeme s novou cílovou skupinou - sociálně a zdravotně znevýhodněnými. Vydali jsme pro ně novou brožuru o úsporách v domácnosti a v Hostětíně pro ně máme připraveny programy v přírodní zahradě. Vše další o naší loňské činnosti se dočtete v právě vydané výroční zprávě.
Více informací naleznete zde.

Pozvánka na seminář Ekologické ovocnářství

Máte zahradu či sad ovocných dřevin nebo se jej chystáte založit? Hledáte další informace, jak se o sad starat ekologicky a efektivně? Zajímají vás zkušenosti a rady zkušeného ovocnáře? Přijeďte 16. a 17. září 2017 do Hostětína na seminář Ekologické ovocnářství, vedený Stanislavem Bočkem.
Více informací naleznete zde.

CO2 liga v pořadu Natura

Jste učitel a chystáte se přihlásit svou školu do příštího ročníku CO2 ligy? Nebo ještě chodíte na střední školu či teprve končíte na základní a chcete vědět, co pro vás znamená a bude znamenat změna klimatu? Poslechněte si v právě odvysílané reportáži Českého rozhlasu Plus, co CO2 liga znamenala pro její letošní vítěze.
Více informací naleznete zde.

Vyšla publikace o mezinárodně významných mokřadech v ČR

Vyšla publikace o mezinárodně významných mokřadech v ČR
Ministerstvo životního prostředí vydalo publikaci Mokřady mezinárodního významu České republiky. Publikace stručně a přehledně shrnuje v češtině i angličtině základní údaje o všech čtrnácti mokřadech mezinárodního významu, které leží na území České republiky. Třináct z nich je chráněno jako zvláště chráněná území - ať již chráněná krajinná oblast (CHKO) či národní park (NP) a nebo maloplošné přírodní rezervace. Nechráněné zůstává pouze území zvané Mokřady dolního Podyjí, které mělo být vyhlášeno jako CHKO či jako soustava maloplošných chráněných území. Přesto, že záměr byl deklarován vládním nařízením již v roce 2005, doposud nebyla jeho ochrana žádným způsobem zajištěna. Tištěnou publikaci lze získat na příslušných správách CHKO a NP, případně přímo na ministerstvu.
Stáhněte si publikaci ve formátu PDF.

Tábor pro rodiče s dětmi IV. (pro děti ve věku 8 - 12 let)
14.8.2017 - 18.8.2017, Hostětín, Rodiče, prarodiče, strýcové a tety - vydejte se do krásného a čistého prostředí Bílých Karpat a užijte si společně se svými dětmi čas plný pohybu, tvoření, poznávání a legrace. Program (nejen) pro děti bude protkán zajímavou celotáborovou motivační hrou.
detail akce »
Dovolená v kraji Žítkovských bohyní (pobyt s programem)
23.8.2017 - 27.8.2017, Hostětín, Magická krajina Bílých Karpat, přírodní zahrada a dům, který žije ze slunce. Chuť biomoštu přímo od zdroje, sochy v krajině, společné bylinkové a řemeslné tvoření. Výlet na Moravské Kopanice za poznáním krás zdejšího kraje a kouzel žítkovských bohyní, exkurze po hostětínských ekologických projektech, po přírodní zahradě (s výrobou domečků pro živočichy), lektorovaná botanická či zoologická vycházka. Každý den vám ukážeme jinou tvář Karpat.
detail akce »
Od zranitelnosti k resilienci Klimatická změna jako příležitost pro udržitelný rozvoj obcí a regionů
12.9.2017 09:45 - 16:00, Brno, Jak využít místní zdroje v časech klimatické změny? Které její projevy nás nejvíce ohrožují? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování? Seminář je určený především představitelům samospráv, správy v oblasti regionálního rozvoje, neziskovkám a pod.
detail akce »
Od zranitelnosti k resilienci Klimatická změna jako příležitost pro udržitelný rozvoj obcí a regionů
13.9.2017 09:45 - 16:00, Brno, Jak využít místní zdroje v časech klimatické změny? Které její projevy nás nejvíce ohrožují? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování? Seminář je určený především zástupcům sítě zdravých měst; dále představitelům samospráv, veřejné správy a dalším.
detail akce »
Ekologické ovocnářství - odborná exkurze
16.9.2017 09:00 - 16:00, Žítková nebo Nová Bošáca, Exkurze s potulným ovocnářem krajem ovoce
detail akce »
Jablečná slavnost 2017
24.9.2017 11:00 - 17:00, Hostětín, Neděle 24. září bude v Hostětíně patřit jablkům, řemeslům a kultuře. Proběhne zde již 16. ročník Jablečné slavnosti. Nenechte si ji ujít.
detail akce »
Brněnský biojarmark 2017
6.10.2017 - 7.10.2017, Brno, Tradiční brněnská akce založená na podporu biopotravin a místních dodavatelů potravin.
detail akce »
Líbí se Vám, co děláme? Staňte se členy Klubu přátel Veronica.
Je kam jít. Navštivte naše Centrum Veronica Hostětín v Bílých Karpatech.
Předplaťte si časopis Veronica.
ZO ČSOP Veronica
Ekologický institut Veronica je profesionálním pracovištěm ZO ČSOP Veronica. Našim posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
pracoviště: Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
http://www.veronica.cz
pracoviště: Centrum Veronica Hostětín 86, 687 71 Hostětín
tel. 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz
Ekologická poradna v Brně otevřena: úterý 13-17, středa 10-13, čtvtek 13-17 h; obchod Nadace Veronica otevřen během prázdnin: pondělí až pátek 11 -18.
Dostali jste tyto RozVerky od přátel? Chcete je také odebírat?