Nezobrazuje se Vám tento e-mail správně? Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči.
RozVerky
Elektronický zpravodaj Ekologického institutu Veronica
26. 7. 2017

Snižujete svou uhlíkovou stopu efektivně?

Dle nové studie jsou nejúčinnější opatření ke snižování osobní uhlíkové stopy tyto: mít méně dětí, vzdát se auta, přestat létat, kupovat obnovitelnou energii a přejít na rostlinnou stravu. Výzkum analyzoval 39 článků, uhlíkových kalkulaček a vládních zpráv, aby spočítal potenciální dopady osobních změn životního stylu zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů. Možností ke snížení naší uhlíkové stopy je spousta, porovnáním všech možných výpočtů seřadila studie jednotlivé kroky dle jejich účinnosti a identifikovala ty, které mají opravdu veliký dopad. Smyslem bylo pomoci lidem dělat informovaná rozhodnutí.
Více informací naleznete zde.

Snižujete svou uhlíkovou stopu efektivně?

Zúčastněte se jednoho ze dvou seminářů o klimatické změně

Jak využít místní zdroje v časech klimatické změny? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak projednat návrhy s místními a jak je promítnout do regionálních strategií? Které projevy klimatické změny nás nejvíce ohrožují a jak zvýšit naši odolnost? Jak může pomoci analýza zranitelnosti území? Ekologický institut Veronica zve na dvojici seminářů „Od zranitelnosti k resilienci: Klimatická změna jako příležitost pro udržitelný rozvoj obcí a regionů“ konaných 12. a 13. září v Brně v nádherných prostorách Místodržitelského paláce. Seminář je určený především představitelům samospráv, veřejné správy v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí nebo krizového řízení, zdravým městům, místním akčním skupinám, NNO. Z jedné organizace se může zúčastnit i více osob. Vše zdarma. Více informací a přihláška:
Seminář 12. září 2017 Brno
Seminář 13. září 2017 Brno

Ekoporadna: Nová a přehledná mapa studánek

V letním čase jsme pro vás připravili novou a přehlednou mapu studánek a pramenů s praktickými a jedinečnými informacemi o každé studánce. Pro rychlejší orientaci je u každé studánky uveden zjednodušený údaj o její kvalitě. Vody ze studánek nejsou pravidelně mikrobiologicky monitorovány, a proto je potřeba přistupovat ke každému zdroji obezřetně. U těchto zdrojů se nedá bez převaření zaručit 100% nezávadnost. Přesto je snadné na mapě vyhledat studánky s vodou jen tou nejlepší možnou. Lze si zvolit různé mapové podklady, pro dohledání jsou tam údaje o zeměpisných souřadnicích, nadmořské výšce, sousedních studánkách, i jejich fotografie.
Více informací naleznete zde.

Biodiverzita luk a hmyzu Bílých Karpat je ohromující. Poznejte ji při seminářích s exkurzemi.

Biodiverzita luk a hmyzu Bílých Karpat je ohromující. Poznejte ji při seminářích s exkurzemi.
Připravili jsme pro vás 2 akce za poznáním přírody moravsko-slovenského pomezí. Při prvním semináři s exkurzí (23. 8.) se dozvíte se řadu informací o biodiverzitě lučních společenstev, jak se louky mění v závislosti na správném managementu, o místních geologických podmínkách. Na konkrétní lokality se podíváte. Druhý seminář (5. 9.) bude věnován entomologii, vlivu biodiverzity rostlinných společenstev na vybrané populace brouků a motýlů, významu brouků a motýlů v krajině Bílých Karpat. Nenechejte si ujít. Více informací:
http://hostetin.veronica.cz/biodiverzita-vybranych-skupin-hmyzu-moravsko-slovenskeho-pomezi

http://hostetin.veronica.cz/biodiverzita-luk-vybrane-oblasti-moravsko-slovenskeho-pomezi

Jednorázový plast je past – podepište výzvu za jeho omezení

Plastový odpad okupuje naše životní prostředí jak na Zemi, tak v moři. Vědci odhadují, že globálně končí v oceánech něco mezi 4,7 až 12,7 miliony tun plastu ročně. Škodí mořskému životu a zanechává v oceánech toxickou stopu, která skrze potravní cyklus ovlivňuje i lidské zdraví. Evropa hraje mezi globálními producenty plastů zásadní roli. Je jejich druhým největším producentem na světě a ročně produkuje okolo 50 milionů tun plastu. Velká část vyrobeného plastu se zpracuje na jednorázové produkty, které rychle končí ve spalovnách, na skládkách či na dnech řek, moří a oceánů. Naše vlády by však mohly tento trend změnit. Ministři členských zemí EU právě revidují celoevropské právní předpisy v oblasti nakládání s odpadem. Oslovte klíčové ministry a vyzvěte je, aby ukončili znečišťování oceánů plasty!
Více informací naleznete zde.

Zvou jiní

Zvou jiní
Další ročník semináře Příběhy domů, zaměřený na energeticky úsporné stavby z ekologických materiálů. 14.–15. října 2017, Praha, pořádá spolek Ekodům. http://www.sdruzeni-ekodum.cz/akce/pribehy-domu-2017

Biodiverzita luk vybrané oblasti moravsko-slovenského pomezí
23.8.2017 09:00 - 15:00, Hostětín a Bzová, Seminář s exkurzí.
detail akce »
Pojďme na raky!
26.8.2017 10:00 - 13:00, Hostětín, Zajímá vás tajemný život raků? Chodí skutečně pozpátku? Štípnou vás klepetem? Žijí u nás anebo jsou na pokraji vyhubení?
detail akce »
Letní školáKUS - klima, udržitelnost, soběstačnost 2017
28.8.2017 - 3.9.2017, Hostětín, Uvažujete o nějaké formě soběstačnosti? Zajímá vás vaše uhlíková stopa a možnosti jak jí snížit? Chcete se podívat na problematiku změny klimatu v nejširších souvislostech? Přijeďte si do Hostětína na letní školu vypracovat vlastní strategii soběstačnosti. Podíváme se na všechny aspekty našeho života, kterými jako občané přispíváme ke změně klimatu a ukážeme si možná udržitelná řešení.
detail akce »
Biodiverzita vybraných skupin hmyzu moravsko-slovenského pomezí
5.9.2017 09:00 - 15:00, Hostětín a PP Lom Rasová, PP Rubaniska, Seminář a odborná exkurze na téma vysoké druhové bohatosti rostlinných společenstev, na která jsou navázaná významná společenstva brouků a motýlů v Bílých Karpatech.
detail akce »
Ekologické ovocnářství - odborná exkurze
16.9.2017 09:00 - 16:00, Nová Bošáca, Exkurze s potulným ovocnářem krajem ovoce
detail akce »
Ekologické ovocnářství - seminář zakládání a péče o ekologický sad
16.9.2017 - 17.9.2017, Hostětín, Seminář určený pro zájemce o ekologické sadaření, věnovaný péči o sad, podpoře biodiverzity při prevenci výskytu chorob a škůdců, výživě stromů a péči o půdu.
detail akce »
Jablečná slavnost 2017
24.9.2017 11:00 - 17:00, Hostětín, Jablka, řemesla a kultura. Již 16. ročník Jablečné slavnosti. Nenechte si ji ujít.
detail akce »
Dobrovolnická pomoc při Jablečné slavnosti 2017
22.9.2017 - 24.9.2017, Hostětín, Chcete se podílet na akci s bohatou tradicí a nahlédnout do zákulisí příprav? Chcete využít váš volný čas smysluplně? Hledáme právě vás! detail akce »
Líbí se Vám, co děláme? Staňte se členy Klubu přátel Veronica.
Je kam jít. Navštivte naše Centrum Veronica Hostětín v Bílých Karpatech.
Předplaťte si časopis Veronica.
ZO ČSOP Veronica
Ekologický institut Veronica je profesionálním pracovištěm ZO ČSOP Veronica. Našim posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
pracoviště: Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
http://www.veronica.cz
pracoviště: Centrum Veronica Hostětín 86, 687 71 Hostětín
tel. 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz
Ekologická poradna v Brně otevřena: úterý 13-17, středa 10-13, čtvtek 13-17 h; obchod Nadace Veronica otevřen přes léto: pondělí až pátek 11 -18.
Dostali jste tyto RozVerky od přátel? Chcete je také odebírat?