Nezobrazuje se Vám tento e-mail správně? Prohlédněte si ho ve svém prohlížeči.
RozVerky
Elektronický zpravodaj Ekologického institutu Veronica
3. 1. 2013

PF 2013

Vážené a milé, vážení a milí,


děkujeme za veškerou Vaši podporu a pomoc v roce 2012 a přejeme Vám hodně zdraví a vše dobré v novém roce. Ať máme všichni hodně sil a vytrvalosti, ať se nám všem v dobrovolné i profesionální práci pro ochranu přírody a životního prostředí daří.

Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica

PF 2013

Zveme na konferenci: Biouhel a ochrana klimatu

Ve dnech 13.–14. února 2013 se v Hostětíně uskuteční mezioborová konference z cyklu Udržitelná energie a krajina. Hlavním tématem bude biouhel, tedy biomasa zuhelnatělá za účelem ukládání uhlíku do půdy. Hovořit budeme o významu biouhlu v zemědělství i o tom, jak pomáhá při ochraně klimatu. Na konferenci zveme odborníky i studenty různých směrů – zemědělce, lesníky, biology, společenské vědce zabývající se ochranou klimatu, energetickou bezpečností a rozvojovými problémy, fyziky, techniky, ekonomy a další. Více informací naleznete zde.

Ekologická poradna: Fotovoltaika jako cesta k energeticky soběstačné domácnosti

Bez elektřiny se dnes již neobejdeme. Potřebujeme ji, abychom si doma posvítili, uvařili kávu v kávovaru, navštívili Facebook a využívali mnohé další moderní vynálezy. Jenže zdroje elektřiny se významně liší ve svém dopadu na přírodu. Jedním z nejšetrnějších zdrojů je fotovoltaika. Ta byla před časem velmi drahá, ale dnes se již její cena pohybuje v rozmezí 40 až 50 tisíc Kč/kW. Velikost běžné „domácí elektrárny“ je okolo 5 kW. Přečtěte si více v článku z časopisu Veronica.

Brněnský strom roku 2012 inspiroval mladé brněnské divadelníky

I minulý rok od března do října probíhala soutěž Brněnský strom roku. Do finále se dostali jilm vaz z Mendlova náměstí, mandloň obecná zpod Denisových sadů i lípa velkolistá kousek od Lužánek. Nakonec vyhrála katalpa trubačovitá na Moravském náměstí. Na její počest vytvořil divadelní spolek Nosnost – divadlo v pohybu krátkou divadelní performanci, spočívající na pantomimě s prvky komiky. Video můžete shlédnout zde.

Klimatický dovětek k novoročnímu přání

Síly ať nám rostou rychleji než globální teploty, a vytrvalosti neubývá jako ledu v Arktidě.

Setkání přátel přírodních zahrad
8. 1. 17-19 hod., Brno, Zahradní inspirace ze světa.
detail akce »
Kroky naší země IV.
10. 1. 17- 19 hod., Brno, Další pokračování cyklu filmů a besed o přírodě a krajině.
detail akce »
Přírodní infrastruktura - ÚSES (Zelený čtvrtek)
24. 1. 17- 19 hod., Brno, Téma: Biocentra a biokoridory z dílny Ing. Davida Mikoláška
detail akce »
Kroky naší země V.
31.1. 17 - 19 hod., Brno, Další pokračování cyklu filmů a besed o přírodě a krajině.
detail akce »
Setkání přátel přírodních zahrad
12. 2. 17 - 19 hod., Brno,
detail akce »
Přírodní infrastruktura - ÚSES (Zelený čtvrtek)
14. 2. 17 - 19 hod., Brno,
detail akce »
Athos, svědek minulých časů
21. 2. 17 - 19 hod., Brno, Přednáška Klubu přírodovědeckého v Brně a Regionálního sdružení ČSOP
detail akce »
Je kam jít. Navštivte naše Centrum Veronica Hostětín v Bílých Karpatech.
Předplaťte si časopis Veronica.
ZO ČSOP Veronica
Ekologický institut Veronica je profesionálním pracovištěm ZO ČSOP Veronica. Našim posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
pracoviště: Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750
e-mail: veronica@veronica.cz
http://www.veronica.cz
pracoviště: Centrum Veronica Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
tel. 572 630 670
e-mail: hostetin@veronica.cz
http://hostetin.veronica.cz
Ekologická poradna v Brně otevřena: po - čt 9–17
Dostali jste tyto RozVerky od přátel? Chcete je také odebírat?